2 de desembre de 2016

L’Institut Català de la Salut ha publicat la data de la realització de la tercera i quarta prova de les oposicions, serà el 15 de gener de 2017 tant  per als diplomats/des en infermeria com per a les llevadores/rs i es faran a Barcelona.

Ja hi ha dates per a la 3a i 4a prova de les oposicions de l’ICS

L’Institut Català de la Salut ha publicat la data de la realització de la tercera i quarta prova de les oposicions, serà el 15 de gener de 2017 tant  per als diplomats/des en infermeria com per a les llevadores/rs i es faran a Barcelona.

Hora de convocatòria de la tercera prova: 9:30h. Consistirà en resoldre un supòsit pràctic o més.

Hora de convocatòria de la quarta prova: 12:30h. Consistirà per a totes les categories en l’avaluació de les competències transversals de Treball en equip i cooperació, Adequació al canvi i flexibilitat, Comunicació i persuasió i Orientació al servei.

Per consultar el model de competències de l’ICS fes clic aquí

A partir del 15 de desembre es publicaran els criteris de realització i valoració d’aquestes proves.