El Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de Reumatología (GTESER) publica el Manual de terapias biológicas y no biológicas subcutáneas en reumatología amb l’objectiu de servir de referència per aquelles infermeres vinculades a pacients amb malalties reumatològiques

Infermeres de Barcelona participen en l’edició d’un manual sobre teràpies en reumatologia

Més d’una vintena d’infermeres especialitzades en reumatologia del GTESER, entre les quals infermeres de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de l’Hospital Plató i de l’Hospital del Mar de Barcelona, de l’Hospital Mútua de Terrassa i de l’Hospital Universitari de Bellvitge, han participat en l’elaboració del Manual de terapias biológicas y no biológicas subcutaneas en reumatología para personal de enfermería.

El document neix amb finalitats educatives i vol servir de referència per aquelles infermeres i infermers que estan vinculats a pacients amb malalties reumatològiques: infermeres d’atenció primària, atenció especialitzada, hospitals de dia, farmàcia, etc.

L'objectiu del manual és aconseguir que les infermeres i els infermers coneguin i instrueixin al pacient i la família sobre la correcta i segura administració de les teràpies biològiques i no biològiques, convertint-los en els protagonistes dels processos i de les cures de la seva malaltia.