1 de febrer de 2016
  L’ICS ha publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria d’oposicions per a infermeres/rs i especialistes en obstètrico-ginecològica (llevadores). El termini per presentar la documentació requerida és fins el 9 de febrer inclòs.  Les persones provisionalment excloses disposen fins el 9 de febrer inclòs per subsanar el motiu d’exclusió presentant la documentació que es requereix.

  Si el motiu d’exclusió és per manca d’abonament de la taxa  o pagament incorrecte caldrà fer efectiu el pagament.

  Podeu consultar els passos per fer l’abonament corresponent fent clic aquí.

  Si, en canvi, el motiu d’exclusió és per manca de presentació de la documentació que acrediti la reducció ó exempció de pagament ó, per manca d’acreditació de no ser beneficiari de prestació econòmica cal presentar els documents corresponents que justifiquin trobar-se en alguna de les situacions anteriors descrites.

  Consulta el full de reclamació per presentar la documentació requerida fent clic aquí.

  La documentació s'ha d'adreçar a la Unitat de Selecció i Provisió del Centre Corporatiu (Gran Via de les Corts catalanes 587, 08007 Barcelona). També es pot presentar als registres de qualsevol de les gerències territorials, institucions hospitalàries i direccions d'atenció primària de l'ICS.