7 de març de 2016
  L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la informació pràctica sobre com seran les proves que els aspirants hauran de fer per a superar el procés del concurs d’oposicions. A la documentació s'explica, entre d'altres detalls, quantes preguntes cal respondre, el temps límit de realització de la prova o com es farà la valoració de les respostes.
   
  Cada tribunal ha estipulat les bases del procés de selecció en una nota informativa on explica el valor de cada prova i la puntuació que cal obtenir per superar-la.
   

   
   
   
  A més, l’ICS ha publicat a l’apartat de selecció del web el model de competències de l’organització, un document que estableix les competències relacionades amb l’acompliment excel·lent d’un lloc de treball o d’una professió a l’ICS.