Les infermeres i llevadores que es van presentar a la tercera prova de les oposicions de l'ICS ja poden consultar les respostes correctes. Fins el dia 31 de gener tenen temps de formular les al·legacions pertinents, que es podran realitzar utilitzant el model que facilita el COIB.

L’ICS fa pública la plantilla de respostes correctes de la tercera prova de les oposicions i obre el termini d’al·legacions

Després de la publicació de la diligència del tribunal qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/da en infermeria i de llevadora, l’ICS obre un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la esmentada publicació,  per a qui estigui interessat en formular les al·legacions que considerin oportunes. Per consultar les plantilles feu clic a continuació:

- Infermeres

- Llevadores

Des del COIB us facilitem un model, on només heu d’afegir les al·legacions i/o documents annexos que considereu. Per descarregar-vos els documents feu clic a continuació:

- Infermeres

- Llevadores