4 d’abril de 2017

L’Estudi "Consum de Tabac en Estudiants del Grau d’Infermeria a Catalunya” (ECTEC), finançat pel Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i realitzat per la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, revela la necessitat d’implementar estratègies de millora en els programes formatius del grau d’infermeria que permetin a les futures infermeres i infermers exercir amb efectivitat com a agents fonamentals en el control de tabaquisme de la població.

L'Estudi ECTEC posa de manifest la necessitat d’aprofundir en la formació en el tractament del tabaquisme en els estudis d’infermeria

L’estudi "Consum de Tabac en Estudiants del Grau d’Infermeria a Catalunya” (ECTEC) s'ha realitzat entre més de 4 mil alumnes de les 15 d’escoles universitàries d’infermeria de Catalunya i revela la necessitat d’implementar estratègies de millora en els programes formatius del grau d’infermeria que permetin a les futures infermeres i infermers exercir amb efectivitat com a agents fonamentals en el control de tabaquisme de la població. Segons l’estudi, un 23,4% de les estudiants d’infermeria consideren que tenen els coneixements necessaris per ajudar a un fumador a deixar de fumar, però el 77,7% restant no se sent suficientment preparat. Un dèficit en els plans d’estudi d’infermeria que «cal redreçar a fi que les futures infermeres i infermers del país puguin realitzar de forma efectiva accions d’intervenció pel control  del tabaquisme i disminuir-ne la prevalença», explica la Dra. Cristina Martínez, infermera, directora de l’estudi i coordinadora de la Comissió de Tabaquisme del Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CIIC). L’estudi ha estat promogut i finançat pel CIIC i realitzat per la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia.

L’estudi ha recollit dades per conèixer aspectes com el consum de tabac i cànnabis, el compliment dels espais sense fum als campus universitaris, la percepció del rol modèlic del professional i de l’estudiant d’infermeria, i formació i coneixements en tabaquisme. Unes dades que impulsaran el treball amb les escoles universitàries d’infermeria per debatre conjuntament estratègies que es poden aplicar tant per aprofundir en els coneixements adquirits durant els estudis d’infermeria com en mesures que acompanyin als estudiants en la pròpia conscienciació i deshabituació tabàquica com a futurs professionals de la salut.

En relació al patró de consum dels estudiants, el 31,2% dels participants eren fumadors, davant d’un 55,5% que no havien fumat mai i un 13,3% d’ex fumadors. Pel que fa al consum de cànnabis, un 11% consumeix, majoritàriament, de manera ocasional. «És interessant observar com els estudiants encara no tenen adquirida la consciència que, com a futurs professionals de la salut, haurien de donar exemple i no fumar», explica Martínez, «només un 45,5% creuen que ells són un exemple social en aquest sentit, mentre que el 63,2% manifesta que els professionals en actiu sí que l’haurien de donar ».

L’estudi ha constatat que hi ha un ampli compliment dels espais sense fum als edificis docents, però el 98% manifesta que es fuma a les zones exteriors dels campus universitaris. Tot i que  la regulació espanyola no inclou la prohibició de fumar als espais exteriors universitaris, als Estats Units d’Amèrica més de la meitat dels campus universitaris són sense fum. Per tant, encara podem avançar en polítiques que fomentin els entorns saludables en el àmbit docent.