13 de setembre de 2017

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya informa del tancament de la consulta pública al portal de participació ciutadana de la Generalitat participa.gencat.cat i que ha recollit 59 opinions, de les quals 55 són a favor de la necessitat de regular el marc organitzatiu que empari l’exercici professional de les infermeres catalanes en relació a la prescripció infermera.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya informa de la finalització del procés de consulta pública del decret de prescripció infermera amb un 93% de valoracions favorables

A data 10 de setembre, el Govern ha tancat el procés de consulta pública del projecte de decret de la prescripció infermera. Des del portal de participació, els ciutadans i diferents actors de la societat civil han pogut opinar sobre la memòria preliminar del projecte de decret de la prescripció infermera a través de tres preguntes.

Un cop tancada aquesta fase, el procés de tramitació de la norma segueix amb la fase valoració de les consideracions rebudes i la realització de l’informe jurídic pertinent, segons va informar la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha agraït totes les opinions aportades tant per professionals de la salut, infermeres i metges, com per ciutadans, que recullen majoritàriament la necessitat de regular quelcom que les infermeres ja fan cada dia en el seu exercici pràctic i no esdevenen una competència nova.

Accedeix a la notícia publicada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.