Els guardons, que reconeixen la tasca d’infermeres i fisioterapeutes que treballen pel desenvolupament de les respectives professions, han premiat el treball de la infermera de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell sobre la promoció del coneixement de la teràpia inhalatòria amb l’objectiu de reduir els errors en l’ús dels inhaladors en un hospital comarcal a la categoria de millor treball infermer. L'entrega dels premis va tenir lloc el 23 de novembre a Madrid.

Els premis 'Enfermería en Desarrollo 2017' reconeixen el treball de la infermera Sandra Duque

El treball desenvolupat per la infermera Sandra Duque Gómez constata que el coneixement i la destresa en l'ús d'inhaladors continua sent deficient per part dels usuaris i que el percentatge d'infermeres amb coneixements insuficients també és molt elevat.

"Aquesta realitat, constatada pel centre hospitalari, manifesta la necessitat de formar les infermeres i els infermers per realitzar intervencions infermeres a les persones amb patologia respiratòria," afirma l’autora, i afegeix: "Promovent aquest coneixement es redueixen els errors en el maneig d’inhaladors."

Sobre el premi, Duque afirma que l’ha rebut de forma "molt positiva" i que li ha aportat "ànims i motivació". També reivindica involucrar més el col·lectiu infermer en la seva formació. "Això no només ens ajudarà a veure que podem fer més coses sinó que les infermeres ens infravalorem i que ens hem de motivar per fer més recerca i formació.”

La infermera afirma que ja està treballant en un segon treball que tractarà sobre la implementació d’una nova estratègia formativa al centre per constatar l’impacte que té la formació sobre la infermera i com arriba la transferència del coneixement als usuaris així com formació per a infermeres sobre com fer recerca amb base científica.

A l’edició d’enguany dels premis Enfermería en Desarrollo es van presentar 218 candidatures d'infermeres i fisioterapeutes en els àmbits assistencial, docent, de la investigació i la gestió, d'estudiants, unitats d’infermeria i associacions professionals i d'usuaris dels quals quatre infermeres i una entitat catalanes van resultar finalistes.

Fotografia: Revista Enfermería en Desarrollo