21 de desembre de 2009

  El Senat ha donat llum verda a la proposició de Llei de modificació de la Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, que permetrà la regulació de la prescripció infermera. Aquesta iniciativa es va aprovar el passat 17 de desembre per tots els grups parlamentaris, amb l’abstenció del PP.

  La llei, que ara haurà de ser remesa al Congrés de diputats per la seva aprovació definitiva, estableix que les infermeres i podòlegs puguin prescriure medicaments, funció que fins ara estava reservada exclusivament a metges i odontòlegs.

  La modificació de l’anomenda Llei del Medicament estableix que les infermeres, de manera autònoma, podran “indicar, utilitzar i autoritzar la dispensació de tots aquells medicaments no subjectes a la prescripció mèdica”.

  El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona valora positivament que el Senat hagi aprovat una proposició de llei de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments que permetrà a les infermeres “indicar” productes sanitaris i medicaments i que especifiqui que ho farà de forma autònoma, en tots aquells medicaments no subjectes a prescripció mèdica i els productes sanitaris.

  Malgrat que aquesta proposició suposi un avanç respecte a la situació actual, en tant que pot permetre a les infermeres sortir de la posició d’inseguretat jurídica en que es troba, el COIB lamenta que no s’hagi reconegut la capacitat prescriptora al mateix nivell que ho ha fet amb els podòlegs i que ja tenen metges i odontòlegs.

  La proposició de llei també estableix que el Govern “regularà la indicació, utilització i autorització de dispensació de determinats medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres”, a través de “protocols i guies de pràctica clínica, acordats per les organitzacions col·legials de metges i infermeres i validats per l’Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut”.

  La iniciativa parlamentaria també preveu que el procés per acreditar les infermeres que “indiquin, utilitzin i autoritzin” productes sanitaris i medicaments es fixi des del Ministeri de Sanitat i Política Social, amb les organitzacions col·legials de metges i infermeres.

  Pel COIB, “la participació dels col·legis de metges es pot entendre en el cas d’aquells productes i medicaments subjectes a prescripció mèdica on les infermeres realitzen activitats de tractament i control, però no en aquells que són de dispensació lliure i que, per tant, qualsevol ciutadà pot adquirir directament a qualsevol oficina de farmàcia”.

  La proposició socialista, aprovada amb el suport de Convergència i Unió (CiU) i la resta de grups parlamentaris amb l’abstenció del PP, suposa la modificació de l’article 77.1, l’apartat 3 de la disposició addicional sisena i de la disposició addicional dotzena de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments, que fins ara només reconeixia a metges i odontòlegs com a únics professionals amb capacitat per prescriure.

  El COIB vol agrair la feina feta de les diputades i els diputats de les formacions polítiques que s’han mostrat a favor d’aquesta important modificació de la llei i molt especialment a les portaveus Conxita Tarruella (CiU) i Pilar Grande (PSOE) per la seva disposició.