En resposta parlamentària, el Ministeri de Sanitat ha afirmat que accelerarà la feina per avançar en la tramitació dels expedients de reconeixement de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària via excepcional. Pel que fa a l’especialitat de cures medicoquirúrgiques, s’afirma que s’està elaborant el programa oficial de l’especialitat però no posa terminis. 

El Ministeri de Sanitat accelera el reconeixement de l’especialitat d’Infermeria Familiar i comunitària

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha contestat a les preguntes formulades per diputats socialistes a l’anterior executiu en relació al desenvolupament de les especialitats infermeres. Segons s’informa a diversos mitjans de comunicació, Sanitat ha explicat que s’està treballant per avançar en la tramitació dels expedients de reconeixement de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària per la via excepcional o disposició transitòria segona i que permetria a les infermeres i infermers accedir a la prova de competència prèvia acreditació dels anys d’experiència professional.
L’especialitat d’infermeria de cures medicoquirúrgiques, la única que està pendent de desenvolupar-se, aparentment seguirà en pausa. El Ministeri ha explicat que estan en fase d’elaboració del programa oficial de l’especialitat, amb molt retard per les diferències en la Comissió de Recursos Humans i la Comissió Nacional de l’especialitat segons apunten aquestes fonts.

Fotografia: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social