1 de juliol de 2015

  Aquest dimecres, 1 de juliol de 2015, s’han signat a la Conselleria de Salut dos acords d’especial importància en el desenvolupament i autoregulació de la professió infermera a Catalunya. D’una banda, el compromís per al desplegament de la prescripció infermera a Catalunya i, d’altra, la resposta per millorar aspectes sobre l’autonomia de gestió i el lideratge professional infermer en l’àmbit de l’Institut Català de la Salut (ICS).

  L’acord sobre la prescripció infermera es tradueix en la creació d’una comissió de treball amb l’objectiu d’elaborar el redactat pel desplegament a Catalunya de la indicació, ús i autorització de medicaments d’ús humà i productes sanitaris per part de les infermeres, en l’àmbit de l’atenció sanitària. Aquest redactat, que ha d’estar llest abans del 31 de Juliol, compromet al desplegament de la prescripció infermera a Catalunya.

  La prescripció és una pràctica implícita en el treball diari de les infermeres, que es realitza des de fa molts anys i que suposa innombrables avantatges per als ciutadans i per al sistema de salut. Una pràctica que precisa d’un marc normatiu pel seu desplegament i requereix del compromís dels sistemes de salut de les comunitats autònomes ja que les competències en matèria de prestacions de serveis de salut estan transferides, des del 2001, a cada comunitat autònoma.

  En el cas del segon acord, es pretén donar resposta a la millora de l’autonomia de gestió, la participació efectiva de les infermeres en la governança, gestió clínica i decisions de les organitzacions de l’àmbit de l’ICS, així com el reconeixement al lideratge professional infermer, entre d’altres qüestions.

  El model d’autonomia de les organitzacions de l’ICS ha de permetre que cada centre defineixi quin equip directiu requereix en funció de les necessitats. Així mateix, la figura del director de equip és clau i ha de recaure en qui tingui millors capacitats, amb independència del seu perfil professional. Els lideratges clínics, mèdics o infermers, han d’incloure tant la gestió del coneixement com les capacitats d’avaluació i gestió, els valors emocionals i els d’ètica professional.

  Els acords han estat signats pel Conseller de Salut Boi Ruiz, la Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Montserrat Teixidor i els presidents dels quatre col·legis oficials: Albert Tort, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; Cristina Díez, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona; Josep Maria Camps, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida i Carme Puigvert, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona. En el cas de l’acord per aprofundir en els models d’autonomia de gestió i lideratge infermer, també ha estat signat pel director del Servei Català de la Salut, Josep M. Padrosa, i el President del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, Carles Constante.