10 d’octubre de 2017

    L’ens ha convocat les eleccions pel càrrec de president del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE) pel 31 d’octubre després de la renúncia de l’actual president, Máximo González Jurado, que ha estat 30 anys en el càrrec.

    El Consejo General de Enfermería convoca eleccions

    Els candidats i candidates que desitgin presentar-se poden fer-ho sempre que compleixin els requisits previstos per accedir al càrrec segons consta en els articles 28 i 29 dels Estatuts de l’Entitat.

    Poden presentar-se les candidatures fins les 14h del 14 d’octubre de 2017 a la seu del propi Consejo. Les candidatures requereixen de l’aval de quinze col·legis provincials com a mínim.

    Podeu consultar la Resolució 11/2017 de la Comisión Ejecutiva del CGE al seu web.