18 de febrer de 2016
    El Consejo General de Enfermería ha presentat un recurs de súplica davant el Tribunal Suprem contra la decisió d’aquest de denegar la suspensió cautelar de l’article 3.2 del Reial Decret que regula la prescripció infermera a l’Estat, tal i com va decidir el passat 5 de febrer.
     
    El CGE ha presentat un escrit amb diferents valoracions i aclariments per argumentar el recurs de súplica entenent que la pròpia redacció d’aquest article “ha pogut induir a la Sala a importants errors conceptuals i valoracions considerades no ajustades a dret”, tal i com expliquen a la seva web.
     
    Podeu llegir la informació del CGE: