L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicat la cinquena edició del Manual de vacunacions de Catalunya, que vol ser una eina útil per als professionals de la salut que recomanen o administren vacunes. El document, que actualitza el de l’any 2006, recull les actualitzacions de les recomanacions de vacunació sistemàtica tant per a la població general com per als grups de risc, amb l’objectiu d’abastar la vacunació al llarg de la vida.

Disponible la nova edició del Manual de vacunacions de Catalunya

El document ha estat elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb la participació de més de 40 experts, en el marc del Consell Assessor de Vacunacions, on hi són representades les societats científiques relacionades amb aquesta matèria.

En aquesta darrera revisió s’han incorporat actualitzacions que fan referència a la vacunació des de la infància fins a l’edat adulta, recomanacions vacunals per a les dones embarassades, grups de risc (persones sotmeses a trasplantament d’òrgan sòlid o a trasplantament de progenitors hemopoètics, persones que reben tractament amb eculizumab o tractament immunosupressor, etc), situacions com la celiaquia i la síndrome de Down, viatgers, professionals de la salut i per als convivents de persones pertanyents a determinats grups de risc, per tal de reforçar la seva protecció mitjançant la protecció col·lectiva i comunitària.

Donada la contínua aparició de novetats en el camp de la vacunologia, després de la publicació del Manual, se’n mantindrà una versió dinàmica a la pàgina web del Departament de Salut, en la qual els capítols podran ser actualitzats a mesura que apareguin modificacions de les recomanacions de vacunació.

El Manual de vacunacions de Catalunya es pot descarregar des del web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.