11 de maig de 2016
  Milers d'infermeres d'arreu del món es reuniran a Barcelona, del 27 de maig a l'1 de juny del 2017 en el Congrés del International Council of Nurses (ICN) l'esdeveniment internacional d'infermeres de referència en el que s'abordaran aspectes clau com ara demostrar i promoure la contribució de la infermeria a les polítiques de salut informades i sostenibles; donar suport a la contribució de la infermeria a l'atenció de salut basada en l'evidència i fomentar plantejaments de resolució de problemes per a les necessitats prioritàries de salut i proporcionar oportunitats per a un intercanvi en profunditat d'experiència i expertesa dins la comunitat internacional d'infermeria i més enllà de la mateixa.

  Sota el lema: "Les infermeres a l'avantguarda transformant les cures", l'organització preveu l'assistència d'unes 15.000 infermeres de tot el món.

  Les infermeres interessades poden ja enviar, fins el 10 d'octubre, resums per a les sessions paral·leles, simposi o pòsters que versin sobre un dels temes proposats per l'organització: sistemes de salut, economia i cobertura; cures directes, seguretat del pacient; equitat-ètica-drets humans; promoció de la salut i prevenció de malalties; les Tics donant suport a les infermeres en primera línia i millorant la qualitat de les cures; lideratge i gestió; formació i apre¬nentatge en infermeria; la força laboral de la infermeria, lloc de treball i imatge; catàstrofes-conflictes-pandèmies; reglamentació i història.

  Poc a poc es va desvetllant el contingut del programa oficial que està preparant l'ICN i que ja ha avançat noms rellevants com ara Mary Wakefield, Leslie Mancuso o Linda Aiken, tres infermeres de prestigi internacional. El Congrés és una oportunitat única per a les infermeres catalanes, que podran inscriure's a a partir del 10 d'octubre a preus avantatjosos a l'igual que les infermeres proce¬dents de la resta d'Espanya.

  El International Council of Nurses (ICN) és una federació de més de 130 associacions nacionals d'infermeres en representació de les milions d'infermeres de tot el món. Dirigit per infermeres i liderant la infermeria a nivell internacional, l'ICN treballa per a garantir cures d'infermeria de qualitat.

  Més informació sobre el Congrés CIE 2017: www.icnbarcelona2017.com