La trobada, que tindrà lloc del 19 al 21 d’octubre a Lloret de Mar, té com a objectiu posar en comú coneixements de l’atenció i les cures pediàtriques. Les comunicacions al congrés basades en el treball i l’experiència diària—ja siguin treballs d’investigació, plans de cures i projectes o programes d’educació i promoció de la salut— es poden presentar enviant els resums fins al 25 de juliol.

L’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica es planteja impulsar el creixement de les infermeres pediàtriques al 10è congrés

Dissenyem nous camins per continuar creixent és el lema que encapçala el Congrés bianual de l'Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica (ACIP). La trobada, dirigida a les infermeres i els infermers de pediatria i que compta amb la participació d’experts de diferents disciplines, té per objectius generar un marc de reflexió i debat sobre les principals qüestions d’actualitat de la infermeria pediàtrica així com fer difusió de la producció científica i impulsar la investigació i els coneixements de la disciplina infermera pediàtrica.

La Junta de l'ACIP planteja el 10è Congrés com una oportunitat "de crear un nou espai d’intercanvi d’experiències i de vivències del dia a dia de les infermeres al seu àmbit de treball” a través d’una selecció de temàtiques "sota el prisma de la innovació” amb la finalitat d’ “aconseguir enriquir els coneixements” i de “crear vincles que ens faci més forts i visibles”.

Els temes que es presentaran abordaran temes comuns i generals sobre el benestar emocional dels infants i la família, continguts innovadors i nous reptes relacionats amb noves estratègies, com ara la gamificació –fer viure com una experiència de joc una activitat que no ho és.

El programa científic ofereix tallers teòrics i pràctics per millorar els coneixements i les habilitats de les infermeres pediàtriques en temes d’urgències i emergències en el nen, cures d’ostomies digestives i urinaris, infeccions nosocomials, problemes dermatològics de l’infant a l’adolescent i teràpies integratives.

El comitè científic fa una crida a presentar comunicacions al congrés basades en el treball i experiència diària sigui forma presencial o virtual. Els treballs poden ser d'investigació, plans de cures i projectes o programes d’educació i promoció de la salut. La data límit per a l’enviament de resums és el dia 25 de juliol 2017 i es confirmaran els resums acceptats i no acceptats abans de l'1 de setembre de 2017.

Inscriu-te al 10è Congrés de l'ACIP.

Més informació sobre el congrés a: http://acipediatria.org/congres2017/

Una dècada de congressos l’ACIP

“En 10 anys han estat moltes les infermeres que han participat en els congressos de l’associació, des de l’atenció primària a l’especialitzada, i des de fa uns anys les IIRS de pediatria,” afirma Encarna Gómez, Presidenta de l’ACIP i del Comitè científic del Congrés. “Aquesta evolució de la Infermeria Pediàtrica ens està servint per millorar com a col·lectiu,” afegeix.

“Tenim moltes infermeres referents a pediatria i que estan en constant creixement,— posa de manifest Gómez— creiem que ara és el moment de fer-nos més visibles perquè som més les infermeres que treballem cada dia amb més coneixements i donant més qualitat a l’atenció.”

Gómez també fa esmena de la necessitat d’incorporar altres disciplines per fer créixer les cures infermeres des d’una mirada col·lectiva i que incideixi a tota la societat i alhora encoratjar a les infermeres assistencials a desenvolupar papers més rellevants dins les institucions de salut.