24 de novembre de 2009

  El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona ha elaborat un document que incorpora totes les accions que la corporació professional ha dut a terme des de 2003 fins a l’actualitat per promoure el debat i la reflexió sobre la regulació de la prescripció infermera.

  El document elaborat pel COIB dóna a conèixer de manera detallada totes aquestes accions, entre les quals destaca la proposta de regulació legal de la prescripció infermera que el COIB va elaborar l’any 2006 i que el Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya va assumir en la seva totalitat.

  En aquesta proposta es defensava modificar l’article 76.1 de la Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris per tal que metges i odontòlegs siguin els “professionals principals” per ordenar la prescripció de medicaments i productes sanitaris i no com a “únics professionals”, com contempla l’actual legislació.

  El mateix document incorporava el primer catàleg de productes sanitaris i fàrmacs que conforma la prescripció autònoma de la infermera, és a dir que és de la seva exclusiva responsabilitat i que el novembre de 2007 fou aprovat per part del Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

  Durant els últims anys, el COIB també ha realitzat una important tasca de difusió i assessorament a tots els col·lectius interessats en el debat de la prescripció infermera i ha donat a conèixer la seva opinió, a través de posicionaments, reflexions, presentant esmenes a les diverses iniciatives parlamentaries o amb la organització de conferències.

  Des de 2005 i fins a l’actualitat, els mitjans de comunicació han publicat mig centenar de notícies i d’articles en els quals s’han fet ressò del posicionament del Col·legi davant de la prescripció infermera. El COIB també ha fet difusió de totes les seves accions a través de l’Info, de la web i del correu electrònic setmanal, que actualment reben més de 20.000 col·legiades i col·legiats.