21 de febrer de 2014

  L’anunci d’un futur decret que modifica el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) ha reobert les alertes relacionades amb una qüestió que afecta i preocupa molt a infermeres i infermers de tot l’Estat espanyol com és el camí pel qual els diplomats Infermeria obtinguin el títol de grau.

  L’anunci d’un futur decret que modifica el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) ha reobert les alertes relacionades amb una qüestió que afecta i preocupa molt a infermeres i infermers de tot l’Estat espanyol com és el camí pel qual els diplomats Infermeria obtinguin el títol de grau.
   
  El projecte de decret obre la possibilitat que el títol de Diplomat Universitari en Infermeria sigui adscrit en el nivell 2 (Grau) amb els mateixos efectes i drets, que l'actual títol de Grau en Infermeria. Això suposaria que les diplomatures quedarien amb equivalència al grau a efectes acadèmics. Cal aclarir que, actualment, el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior s'estructura en quatre nivells: Tècnic Superior en el Nivell 1, el de Grau en el Nivell 2, el de Màster en el Nivell 3 i el de Doctor en el Nivell 4.
   
  Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) s’insisteix amb la consideració que, pel moment, es tracta d’un projecte de decret. Però atesa la importància i la transcendència que pot tenir, ja que significaria que qualsevol diplomat tindria el reconeixement acadèmic igual al grau, altra vegada demana prudència i calma en les decisions que es prenguin relacionades amb aquest pas de la diplomatura al grau.
   
  Des del COIB s’analitzarà la situació, posarà a disposició de col·legiades i col·legiats tota la informació que pugui obtenir i contrastar i es compromet a seguir acuradament qualsevol esdeveniment. De la mateixa manera us demana que seguiu tots els canals de comunicació del COIB, especialment la web i les xarxes socials -Twitter i Facebook-, on trobareu qualsevol novetat que pugui sorgir al respecte.
   
  Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta situació, podeu contactar amb l’Oficina d’Informació Col·legial del COIB, trucant al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705 o a través del correu electrònic oic@coib.cat i preguntant per Isa Quintana o assessorar-vos a través de l’assessoria d’orientació a la formació.
   
  Informació addicional:
   
  Si us voleu descarregar la informació en versió pdf cliqueu al damunt dels enllaços següents: