15 de juny de 2005

  El passat tres de març de 2005 el Departament de Salut i Departament de Benestar i Família presentava “el Programa d’Atenció a les Persones amb Dependència”. Segons sortia publicat en diferents mitjans de comunicació, el Programa d’Atenció a les Persones amb Dependència neix amb la missió d’ordenar i impulsar l’atenció a aquests ciutadans mitjançant un model territorial i la coordinació social i sanitària dels recursos. Es pretén facilitar l’accessibilitat als serveis de totes les persones grans amb problemes de dependència, discapacitats, amb problemes de salut mental o malalties cròniques.

  El Col·legi d’Infermeria de Barcelona, comparteix la necessitat i l’abordatge que es planteja des de l’administració. Tanmateix proposa les següents consideracions generals amb la voluntat de col3laborar amb totes les iniciatives dirigides a atendre, de la millor forma possible i des d’una perspectiva integral, la situació social i de salut de les persones grans.

  Al mateix temps, el COIB aprofita per avançar-vos el programa “infermera per infermera” impulsat des de la nostra institució amb la  finalitat de tenir cura de la nostra gent gran.

  El COIB centra les seves reflexions en:

  1. Estendre el programa o la mira de la intervenció a totes les persones grans, sanes o malaltes, amb o sense dependència, vulnerables o no. En aquest sentit el programa remarca que l’apropament es farà “sense necessitat d’esperar a que les persones grans demanin ajuda” però dins el col·lectiu de persones vulnerables. Recolzem que l’apropament sigui anticipat però estendríem la iniciativa a totes les persones grans “sanes” sense esperar que entrin en situació de vulnerabilitat.
  2. Plantejar la promoció de la salut com a finalitat del programa més enllà de la prevenció i l’assistència. És a dir treballar, al llarg de tota la vida, en capacitar a les persones per detectar els determinants de la seva salut i així poder millorar-la.

  El programa infermera per infermera

  El programa infermera per infermera és un programa social dirigit a l’atenció de les infermeres grans plantejat des del marc d’actuació de la promoció i educació per la salut.

  L’objectiu general del programa és tenir cura de les infermeres grans (= 65 anys). Tanmateix com objectius específics es proposa; Integrar la figura del voluntariat, a partir de la participació de les infermeres grans en l’atenció a les necessitats del seu propi col·lectiu, i impulsar activitats de recerca dins el col·lectiu de la gent gran.

  El programa es basa en establir un circuit d’atenció i seguiment, coordinat des del COIB per la infermera del programa, que permetrà en primer lloc, apropar i oferir els serveis del COIB a les infermeres grans, en segon lloc conèixer i detectar aquelles necessitats socials i de salut que puguin presentar, i en tercer lloc establir l’enllaç entre les persones que presentin problemes socials o de salut i els recursos existents en la comunitat, públics o privats, de salut o socials, més adequats per resoldre’ls. 

  A nivell més concret l’activitat s’organitzarà a partir de la gestió de cada cas i s’aplicarà una metodologia d’atenció activa i participativa fent que el programa constitueixi un recurs de suport i de referència permanent, per a la nostra gent gran.

  Davant els evidents objectius en comú entre el Departament de Salut i Departament de Benestar i Família, i el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, en la necessitat de donar respostes a les necessitats de la gent gran, reiterem la nostra voluntat de participar en les iniciatives proposades des de l’administració.

  Document elaborat per la infermera Gisel Fontanet i Cornudella, adjunta a la Direcció de Programes del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.