13 de juny de 2007

    Ateses les diferents consultes arribades a aquesta corporació professional en motiu de la pràctica, cada vegada més habitual en les institucions dedicades a l’assistència sociosanitària i residencial, referent a l’administració de medicació injectable per auxiliars de geriatria, gerocultors/es, cuidadors/es i altres denominacions que es puguin adoptar (en general personal auxiliar), el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) vol fer arribar una sèrie de consideracions que cal tenir en compte, pel coneixement de les seves col·legiades i col·legiats i de les institucions dedicades a aquest tipus d’assistència.

    El COIB pretén així, contribuir a garantir el nivell de qualitat assistencial que requereixen les persones usuàries d’aquests centres assistencials.

    Consulta la presa de posició.