15 d’abril de 2008

  El Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya ha pres posició a través d’un document de referència sobre la situació que es produeix en els serveis de radiologia d’alguns centres sanitaris públics i privats, que utilitzen tècnics de formació professional per desenvolupar funcions pròpies de les infermeres.

  El Consell adverteix de la gravetat d’aquesta situació en un document que ha elaborat el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona després d’haver rebut queixes d’infermeres i infermers que realitzen la seva activitat en serveis de diagnòstic per la imatge.

  “Aquesta invasió de competències consisteix en la realització, per part de tècnics, de determinades tasques, com puncions, sondatges, administració de medicació, extraccions de sang, canalització de vies o altres tècniques invasives, que són pròpies, de les infermeres”, segons la informació que recull el propi document.

  El Consell considera que encara és més preocupant quan el que es detecta és que l’absència o la insuficiència de professionals infermers en aquests serveis de radiologia priva a les persones usuàries dels mateixos d’una part important de l’atenció que requereix.

  El document recorda que el decret 353/1997, de 25 de novembre, que estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’imatge per al diagnòstic a Catalunya, reserva al personal tècnic la capacitat de controlar els aparells, sempre sota supervisió de l’equip de salut, però en cap cas els permet intervenir en qüestions relatives a les persones ateses.

  El Consell alerta que aquesta invasió de competències perjudica no només els interessos professional del col·lectiu infermer, sinó que també pot posar en risc la salut dels ciutadans i, per aquest motiu, demana a totes les empreses sanitàries que garanteixin la continuïtat de les cures en tots els àmbits.

  El Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya ha fet arribar aquest posicionament a les autoritats sanitàries, així com a societats científiques i professionals, organitzacions sindicals, escoles universitàries i de formació professional i als centres de diagnòstic perquè posin fi a aquesta situació.

  En el cas que aquesta situació no es corregeixi, el Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya estudiarà d’altres mesures per intentar redreçar aquesta situació.

  Per accedir al document complet en català fes clic aquí

  Per accedir al document complet en castellà fes clic aquí