13 de març de 2008

    El Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya ha elaborat un informe preliminar en el qual inclou un seguit de consideracions sobre el document que conté les propostes d’objectius de l’Institut Català de la Salut (ICS) a l’Atenció Primària.

    L’informe s’ha realitzat a petició d’infermeres i infermers que han expressat la seva preocupació davant del fet que els continguts del document de l’ICS ultrapassin les competències de la professió infermera.

    El Consell determina que la infermera no pot dissuadir la petició de visita mèdica, diagnosticar una malaltia, prescriure medicaments ni tampoc receptar utilitzant el model oficial de recepta mèdica, aspectes que s’inclouen en la proposta de l’ICS.

    A l’espera del diàleg establert amb l’ICS, aquest posicionament s’ha elaborat per donar resposta a la inquietud generada per part d’infermeres i infermers catalans i a partir de les nombroses consultes i comunicacions rebudes.

    Fes clic aquí per accedir a l’informe complert.