14 d’abril de 2011
  Davant de l’anunci de l’aplicació de les retallades pressupostàries en centres i hospitals de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona vol realitzar les següents consideracions, tenint en compte la seva responsabilitat com a garant de l’exercici professional de les infermeres i de les cures que ofereixen als ciutadans. 
  1. El sistema de salut actual és eficaç, però no és eficient i d’això no se’n pot fer responsable a la infermera. Cal acabar amb les actuals bosses d’ineficiència de recursos. Cal fer possible l’autoritat gestora a les infermeres i infermers per tal d’optimitzar els recursos disponibles.
   
  2. Lamentem la manca de claredat en el discurs, que ha originat confusió entre els professionals, i l’alarmisme provocat per part dels diversos agents i de les autoritats sanitàries cap als ciutadans, especialment en un àmbit tan sensible com és la salut de les persones.
   
  3. Demanem als responsables polítics que en cas d’aplicar ajustos pressupostaris no perjudiquin el sistema sanitari públic, un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar. Cal seguir-ne garantint l’accessibilitat i universalitat.
   
  4. L’aplicació de les mesures de retallada posarà en risc la seguretat de les infermeres i dels usuaris.
   
  5. Les mesures de retallada pressupostària en l’àmbit de la salut afecten a un col·lectiu castigat, amb una gran precarietat laboral, que des de fa temps està mantenint la qualitat del servei que ofereix a l’usuari a costa del seu sobreesforç.
   
  6. La infermera, com a responsable de les cures, és el professional clau si volem un sistema que promogui la promoció de l’autocura de la persona. Aquest gir necessari en el model del sistema de salut repercutirà en un important estalvi econòmic i en una millora de la salut de les persones.
   
  7. Demanem una participació real, activa i efectiva de les infermeres a l’hora d’establir i decidir sobre qualsevol política sanitària.
   
  8. Catalunya no pot perdre el seu capital humà. No podem permetre que el sistema sanitari expulsi més infermeres i infermers, especialment quan han estat formats en universitats catalanes.
   
  Document aprovat en Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona en data 13 d’abril de 2011.