20 de setembre de 2013
  Davant de la decisió de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de la Salut i de Farmàcia del Ministeri de Sanitat de cobrar un 10% del preu d’una cinquantena de medicaments que es dispensen a serveis de farmàcia dels hospitals per a persones amb malaltia greu, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona vol fer les següents consideracions:
  • Aquesta mesura posa en joc la salut dels ciutadans més vulnerables, ja que aquests medicaments, de dispensació especial, són necessaris per a persones amb malalties llargues i greus, com càncer, hepatitis o esclerosis múltiple.
   
  • El Ministeri de Sanitat incrementa l’escalada de perjudicis cap a persones que necessiten aquests tractaments per combatre el curs de la seva malaltia.
   
  • El COIB ja va avisar fa més d’un any que l’aplicació de mesures que impliquen noves taxes i copagaments farmacèutics augmenten la fragilitat i castiguen les persones més vulnerables, algunes persones grans o amb dificultats econòmiques.
   
  • En l’informe d’anàlisi realitzat pel COIB sobre el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ja s’alertava que aquest tipus de mesures acabarien gravant no sobre qui més té, sinó sobre qui més necessita.
   
  • Aquesta nova mesura és absolutament injustificada, ja que clarament té un objectiu recaptatori i en cap cas es pot al·legar que persegueix fer un ús més racional en el consum de medicaments.
   
  • A aquest nou copagament se li suma l’increment en el cost de medicaments que aquestes persones malaltes ja consumeixen i la despesa total que han d’assumir per costejar d’altres fàrmacs que necessiten i que recentment s’han eliminat del catàleg del Sistema Nacional de la Salut. En alguns casos, el preu d’aquests darrers productes s’ha arribat a triplicar.
   
  • El Govern central opta, una vegada més, per actuar d’esquenes als professionals de la salut i per no pactar prèviament les possibles mesures amb els sistemes de salut autonòmics.
   
  • El COIB anima als responsables de la sanitat catalana a contrarestar urgentment i per totes les vies possibles aquesta decisió del Govern central que crea un greu perjudici a les persones malaltes.
   
  • El COIB considera imprescindible tenir en compte la veu dels usuaris i també comptar amb l’experiència de les infermeres i infermers a l’hora de repensar el model de salut per fer-lo més eficient i garantir-ne la seva sostenibilitat. 
   
  Feu clic aquí per accedir a la nota de premsa que avui s'ha enviat als mitjans de comunicació.