28 de desembre de 2011
  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers s’oposa a la decisió de l’Institut Català de la Salut (ICS) d’eliminar el pagament del plus de docència a aquelles infermeres que formen professionals de la salut que estan en la seva etapa de residents. Recentment, l’ICS ha decidit restringir aquest plus a només aquelles infermeres que tutoritzin infermeres residents de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària.
   
  En un presa de posició, la corporació professional mostra el seu rebuig davant d’aquesta decisió, ja que tenint en compte “el baix nombre d’infermeres residents en l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, la decisió de l’ICS suposa de facto l’eliminació d’aquest plus pel col·lectiu infermer i per d’altres professionals que no són metges de família”.
   
  La corporació professional recorda que aquestes percepcions econòmiques “van ser degudament establertes, en alguns casos fa més de dues dècades” a nivell normatiu i posteriorment reconegudes en les taules salarials vigents de l’ICS, que es recullen expressament en els acords de la Mesa Sectorial de Sanitat dels períodes 2003-2006 i 2007-2010.
   
  El conflicte sobre el cobrament d’aquesta percepció es va iniciar el passat 15 de setembre, quan el director gerent de l’ICS va emetre una instrucció en la qual només reservava aquest plus de docència per a les infermeres que formessin infermeres residents en l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària.
   
  El COIB censura que des de la gerència de l’ICS s’hagin omès aquells procediments  que l’administració ha de seguir per revisar d’ofici els seus propis actes. Des del Col·legi i atesa la complexitat d’aquest tema, va recomanar a les infermeres afectades que van demanar assessorament a la corporació professional quins eren els procediments a seguir per recòrrer aquesta decisió.
   
  Feu clic aquí per accedir a la presa de posició