6 de maig de 2009

  El COIB demana que la Llei del Medicament inclogui la infermera com a prescriptora.

  El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona considera “imprescindible” que es modifiqui l’article 77.1 de la Llei del Medicament que únicament reconeix el metge i l’odontòleg com a únics professionals amb la facultat d’ordenar la prescripció de medicaments, per tal que també s’inclogui a infermeres i podòlegs.

  En el cas que no es modifiqui aquest article, “pot donar lloc a confusió i a un inseguretat jurídica d’ordre administratiu, civil i, fins i tot, penal per a les infermeres” a l’hora de fixar amb precisió les facultats d’aquestes professionals en l’àmbit de la prescripció.

  La corporació professional deixa clara aquesta postura en un posicionament, aprovat el passat 6 de maig per la Junta de Govern, sobre les proposicions no de llei presentades pels grups parlamentaris del PSOE i de CiU al Congrés dels diputats per modificar la Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

  Amb aquestes iniciatives, s’intenta regular la participació de les infermeres i podòlegs en la prescripció de medicaments i de productes sanitaris. El passat 28 d’abril, el Congrés ja va aprovar per unanimitat la tramitació de la proposició presentada pel PSOE, que ara serà discutida per la Comissió de Sanitat del Congrés. El Col·legi celebra que la proposició hagi superat amb èxit aquest primer tràmit parlamentari i agraeix a tots els grups parlamentaris el seu suport.

  No obstant, el COIB defensa la necessitat que qualsevol redactat de la Llei del Medicament ha de garantir que la prescripció autònoma de la infermera, és a dir aquella que es desenvolupa en la funció del tenir cura i que és de la seva exclusiva responsabilitat, “sigui la primera que es reconegui i, si procedeix, regularitzar”.

  També aposta perquè el text normatiu garanteixi que la infermera pugui prescriure aquells fàrmacs necessaris pel règim terapèutic més adequat, sempre dins del seu àmbit competencial autònom, per garantir l’objectiu professional, que són les cures infermeres, i no només per criteris de continuïtat assistencial.

  Actualment, la Llei del Medicament “impedeix a les infermeres poder decidir sobre allò que es necessita (encara que sigui un fàrmac) per acomplir aquest objectiu professional” i “resoldre determinats problemes detectats”, cosa que no permet donar solucions efectives als ciutadans.

  Ordre de dispensació infermera.

  En ambdues proposicions de llei apareix una altra restricció quan diu que “la participació” de les infermeres en la prescripció de determinats medicaments es farà mitjançant “l’aplicació de protocols institucionals d’elaboració conjunta i en plans de cures estandaritzats”.

  El COIB considera que els protocols que s’elaborin per desplegar la prescripció infermera han de garantir la individualització de les cures i “han de ser elaborats conjuntament per les organitzacions científiques i professionals infermeres”.

  El Col·legi defensa també que en aquestes iniciatives parlamentàries s’inclogui la presència de l’ordre de dispensació infermera, que ha d’operar com la recepta mèdica, i que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sigui l’organisme que insti al Govern que estableixi en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les condicions en què les infermeres podran prescriure medicaments.

  Feu clic aquí per consultar el posicionament íntegre.