18 de març de 2009

    Davant de la darrera proposta presentada al Consell Assessor del Pla d’Innovació de l’Atenció Primària i Salut Comunitària, del que el Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria en forma part, el COIB ha elaborat un posicionament sobre el contingut d’aquest pla, pel que suposa de nova visió i oportunitat de transformació del sistema de salut de Catalunya.