19 de juliol de 2005

  El COIB segueix sense resposta al seu oferiment per col·laborar en la millora de la proposta del Pla d'Hivern de l'ICS.

  Passat un any des del pronunciament respecte les irregularitats trobades en el Pla d'Hivern, el COIB segueix sense resposta per part de l'ICS pel que fa a l'oferiment per col·laborar en la millora del Pla d'Hivern.

  A la publicació del document Pla d’Hivern – Propostes organitzatives per als equips d’atenció primària i molt especialment pel que fa al seu Annex 1 titulat Potenciar el paper d’infermeria en l’atenció a les patologies agudes, el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) ja va respondre el passat 18 de juliol amb un seguit de consideracions que es recullen en el document Consideracions del Col·legi Oficial d’infermeria de Barcelona (COIB) a la publicació de la proposta: El paper d’infermeria en l’atenció a les patologies agudes, publicat al fòrum virtual del portal ICS de l’Institut Català de la Salut (ICS) que posem a la vostra disposició en dos formats: un resum per facilitar-ne la lectura i el document complet.

  Tot reconeixent i aplaudint la iniciativa d’un Fòrum Virtual com a espai per a la discussió i el contrast, el COIB ha de manifestar que, l’esmentada publicació de l’ICS conté nombroses irregularitats, no tant sols des del punt de vista de qualsevol concepció de cures infermeres, sinó també metodològiques i competencials. A aquestes irregularitats, s’hi afegeixen, tot un seguit d’imprecisions que ens obliga a advertir a les infermeres i als infermers del perill que suposa dur a terme determinades actuacions que els poden posar en risc.
  Des d’aquesta corporació professional, a qui correspon l’ordenació de l’exercici de la professió infermera i la funció de vetllar pel correcte exercici de la professió infermera, però també la de procurar pels interessos dels seus professionals, estem obligats a fer-vos-les arribar, no només per intentar corregir-les sinó per mostrar la disposició d’aquesta corporació a intentar millorar-lo. És per això que les mateixes consideracions s’han fet arribar a la Divisió d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut.

  Per a qualsevol consulta, consideració o suggeriment a les diferents assessories relacionat amb aquesta qüestió, us podeu posar en contacte a través del correu electrònic o del telèfon gratuït d'atenció col·legial el 900 705 705 on us informaran de com fer-ho.

  Després de la posta en marxa del Pla d'Hivern, el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona ha elaborat unes consideracions tant des de la vessant jurídica  com des de la vessant de la responsabilitat professional , que recomanem tenir en compte. També pots consultar el  resum de les actuacions  del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona davant la publicació i posta en marxa del Pla d’Hivern de l’ICS.