11 de març de 2014

  L'anunci d'un futur decret que modifica el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) segueix despertant l'interès de moltes infermeres i infermers de l'Estat espanyol que volen conèixer finalment com serà el procés pel qual els Diplomats en Infermeria obtinguin el títol del grau.

  Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), seguint amb el compromís adquirit d’oferir totes les novetats sobre aquest assumpte, informem d’algunes novetats al respecte:
   
  El futur reial decret haurà d’establir les equivalències entre les titulacions establertes a l’Estat espanyol després de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior i les 142 titulacions incloses a l’anterior catàleg. Per tant, es tracta d’una situació que no només afecta als estudis d’Infermeria, sinó que s’està abordant en un context molt més ampli de les titulacions de l’Estat espanyol.
   
  En aquest decret s’estableix un procediment individualitzat pel qual s’avaluaran les competències dels antics títols i l’equivalència dins del Marc Europeu de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES). Aquest punt obre la possibilitat que el títol de Diplomat en Infermeria s’adscrigui al nivell 2 (Grau) del MECES, amb els mateixos efectes i drets acadèmics que l’actual títol de grau, és a dir que un diplomat podrà accedir al doctorat amb un màster oficial de 60 crèdits, amb continguts de recerca, igual que el grau.
   
  En cap cas s’expedirà el títol de grau, ja que per obtenir-ho serà necessari superar cursos d’adaptació, sinó que establex les equivalències.
   
  Per al moment es tracta d’un projecte de reial de decret i, per tant, des del COIB seguim insistint en demanar prudència i calma en les decisions que les infermeres puguin prendre relacionades amb el pas de la diplomatura al grau.
   
  El COIB està en contacte permanent amb les escoles i facultats d’Infermeria a través de l’Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya (ADEIC) per a un seguiment acurat del procés amb qui estem preparant un seguit de sessions informatives obertes a col·legiades i col·legiats, que celebrarem properament.
   
  Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta situació, podeu contactar amb l’Oficina d’Informació Col·legial del COIB, trucant al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705 o a través del correu electrònic oic@coib.cat i preguntant per Isa Quintana o assessorar-vos a través de l’assessoria d’orientació a la formació.
   
  Informacions relacionades:
   
   
  • Document del juny de 2012 elaborat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l’Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya (ADEIC) document per oferir la màxima informació disponible per tal que les infermeres poguessin decidir davant de les opcions aleshores existents.
   
  Ambdues organitzacions van celebrar el 10 de juliol de 2012 una sessió informativa a la seu del COIB, en la qual van demanar prudència i calma a les infermeres a l’hora de decidir sobre el procés per tal que els diplomats d’Infermeria es retitulessin i passessin a obtenir el grau. Aquesta sessió es va repetir a Sabadell el dia 6 de maig de 2013 promoguda per la delegació del Vallès Occidental del COIB. 
   
  Si us voleu descarregar la informació en versió pdf cliqueu al damunt dels enllaços següents: