25 d’abril de 2006

    El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona participa en el debat sobre la futura Llei d’Infància de Catalunya.

    El COIB, com a col·lectiu implicat en l’àmbit de la protecció de la infància, va fer arribar les seves aportacions i línia de posicionament al Departament de Benestar i família amb motiu del període de participació i debat que s’havia obert.

    El Departament ens ha fet arribar l'enllaç de l'informe de síntesi sobre el procés participatiu de la Llei d'Infància de Catalunya. Aquest document, juntament amb les aportacions escrites, ha estat lliurat al Departament de Benestar i Família i al comitè d'experts encarregat de redactar l'esborrany de l'avantprojecte de llei.

    Per consultar la línia de posicionament del COIB, fes clic aquí.