26 de maig de 2014
  imatge calendariweb.jpgLa proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre la implantació de les especialitats ha provocat rebuig entre el col·lectiu infermer. El plantejament del Ministeri preveu dilatar el procés de desplegament de totes les especialitats fins el 2024, 37 anys després de l’aprovació del Reial decret d’especialitats, que va ser substituït el 2005 per l’actual.

  El calendari que proposa el departament que dirigeix Ana Mato preveu que la creació de les categories d’infermera en salut mental i infermera del treball sigui una realitat en el termini abans de maig de 2016, per a les infermeres geriàtriques abans de maig de 2018 i per la categoria d’infermera pediàtrica abans de maig de 2019.

  En el cas de la categoria per a les especialistes de Familiar i Comunitària, que encara està pendent de la celebració de les proves per a la via excepcional d’accés al títol d’especialista, el Ministeri proposa “assumir el compromís de creació d’aquesta especialitat, preferentment, abans de maig de 2021”.

  Fins el moment, València ha estat la única comunitat autònoma en regular la categoria professional de les especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària. El passat mes de juny, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar el decret en el que reconeixia llocs específics per aquestes especialistes.

  En aquell moment, la Vocalia d’Infermeria Familiar i Comunitària del COIB ja va expressar la seva satisfacció per la iniciativa de València i va reclamar que a Catalunya es seguís els mateixos passos per considerar-ho un avenç per aquesta especialitat.

  Pel que fa a l’especialitat de Salut Mental, el 2009, Consell de la Professió Infermera va donar llum verda a un document que defensa el reconeixement de la categoria professional de les infermeres especialistes en salut mental. Aquest havia de permetre determinar l’àmbit d’actuació d’aquestes especialistes i els llocs de treball que requereixin d’aquestes professionals. Però aquesta categoria encara no està reconeguda a Catalunya.

  Per a la creació de la categoria de les especialistes en Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques, que actualment encara està pendent de l’aprovació del programa formatiu de l’especialitat, el termini de desplegament màxim proposat per part del Ministeri és de deu anys, abans de maig de 2024.

  La situació per comunitats autònomes 

  Actualment, la única especialitat que té la categoria reconeguda és de l’especialitat d’Infermeria Obstetrico-ginecològica (llevadores). Aragó, Balears i Cantàbria tenen actualment també reconegudes les categories de l’especialitat d’Infermeria en salut mental, igual que Extremadura i Galícia, que a més han reconegut la categoria d’Infermeria del Treball.
   
  A Castella i Lleó, País Vasc, Múrcia i Navarra han creat la categoria genèrica d’infermera especialista. A banda de les llevadores, València ha reconegut les categories d’Infermeria de salut mental, del Treball i de l’especialittat d’Infermeria Familiar i Comunitària.
   
  Fes clic aquí per accedir a la proposta de cronograma per a la creació, implantació i dotació de places de les categories d’infermeres especialistes dels diversos serveis de salut del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
   

   
  Notícies relacionades

  (4/12/13) Joan Conesa: "No podem perdre el reconeixement que les infermeres de salut laboral tenim per part dels treballadors"
   
  (23/10/13) El COIB demana al Ministeri d’Educació resoldre immediatament el conflicte obert pel contingut de la prova d’infermeria geriàtrica
   
  (22/10/13) Presa de posició del COIB davant del contingut de la prova d’avaluació de la competència per a l’especialitat d’infermeria geriàtrica 
   
  (21/10/13) Anna Señé, infermera del treball: "Vaig fer l’especialitat a Jaén perquè a Catalunya no hi ha places" 
   
  (9/10/13) Les infermeres del treball demanen el ple reconeixement de la seva especialitat 

  (9/05/13) València, primera comunitat autònoma en regular la categoria professional de les especialistes en infermeria familiar i comunitària
   
  (4/05/2009) El Consell de la Professió Infermera aprova el reconeixement de la categoria professional de les infermeres en salut mental 
   
  Informacions relacionades
   
   
   
   
   
   
  Formació online

  Nous cursos per al teu desenvolupament professional