3 de febrer de 2006

    Reflexió sobre la pràctica professional infermera en els serveis d’extraccions de sang.

    El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona ha elaborat una “Reflexió sobre la pràctica professional infermera en els serveis d’extraccions de sang”. Aquest document neix amb l’objectiu de recordar i unificar criteris que permetin avançar en la pràctica i competència professional de la infermera que desenvolupa la seva activitat professional en els serveis d’extraccions de sang. El text ha estat elaborat i consensuat per un grup d’infermeres exercents en els serveis de laboratori de diferents hospitals de la xarxa pública de la demarcació de Barcelona, i ha comptat amb el suport i la coordinació del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB).

    La finalitat del document és optimitzar el servei ofert als usuaris, així com les condicions de treball de les infermeres, i es concreta en 10 criteris bàsics, tècnics i humans, que es consideren de rigorós compliment en tots els departaments d’extraccions de sang i/o serveis de laboratori.

    La percepció actual de la realitat de treball, expressada per un conjunt d’infermeres dels serveis d’extraccions, és que, tant pel volum de treball com per la rutina de la feina, aquests criteris es vulnerabilitzen en detriment de la qualitat assistencial i de les condicions laborals de les infermeres.

    Per consultar el document complet, feu clic aquí.