26 de maig de 2014
   
  LOGOSFORUMINFERMERMEDITERRANI_700.JPG
  El Fòrum Infermer del Mediterrani, que integren els col·legis d’infermeres de la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Barcelona, Regió de Múrcia i el Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA), ha rebutjat avui de ple el calendari de creació, implantació i dotació de les categories estatutàries de les especialitats infermeres elaborat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i ha considerat "totalment inacceptable" que s'ajorni una dècada més -a l'any 2024- el desenvolupament complet i implantació de les especialitats infermeres que va començar fa 27 anys, el 1987, amb el Reial Decret d'Especialitats d'Infermeria, substituït per un altre l’any 2005.

  A més, els sis col·legis professionals d'infermeres i el CECOVA han lamentat l'excessiva ambigüitat del calendari de creació, implantació i dotació de les places en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut (SNS) i, en aquest sentit, han criticat que es pretengui establir una sèrie de fites temporals que comprometi als diferents serveis de salut, tant en la creació de la categoria professional, si no està creada, com en la dotació dels recursos i efectius necessaris de cada categoria creada, però, no obstant això, no garanteixi plenament el desenvolupament de la proposta ja que supedita la dotació de places d'infermeres especialistes a les disponibilitats pressupostàries, la qual cosa implica una evident manca de voluntat política per desplegar aquesta proposta. Greu incompliment doncs de la responsabilitat del Ministeri a l'hora de respondre a la necessitat de cures especialitzats que demanden els usuaris del SNS.
   
  En aquest sentit, es pretén que totes les comunitats autònomes assumeixin el compromís de dotació de places però cap compromís respecte a la provisió de les mateixes, qüestió aquesta sobre la qual s'atorga completa disponibilitat a les Autonomies acord amb la seva planificació.

  Expectatives laborals i professionals

  Per això, les esmentades organitzacions col·legials insten el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a "elaborar un document molt més ambiciós, realista, concret i ajustat als terminis de desenvolupament per satisfer les expectatives laborals i professionals de les diverses promocions d'infermeres ja formades com a especialistes i de les successives que es formin, per evitar que acabin treballant com infermeres generalistes davant l'absència de places catalogades com d'especialistes".

  De la mateixa manera, han explicat també que "la societat necessita infermeres especialistes, ja que la seva presència és fonamental per garantir la seguretat del pacient i la qualitat de l'atenció sanitària" i van recordar que el desenvolupament de les set especialitats previstes en el Reial Decret 450/2005 (Infermeria Obstètric-Ginecològica, de Salut Mental, del Treball, Geriàtrica, Pediàtrica, Familiar i Comunitària, i Cures Medicoquirúrgiques) "és fonamental per complir amb el que preveu la Directiva europea 2013/55/UE de qualificacions professionals per a la lliure circulació".

  El Fòrum Infermer del Mediterrani ha reclamat al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les comunitats autònomes que accelerin els terminis per a la creació de les categories laborals i la dotació de les esmentades places, sobretot, en aquelles especialitats que ja han realitzat la prova d'avaluació de la competència com són Infermeria de Salut Mental, del Treball i Geriàtrica.

  A més, ha instat el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a convocar de forma urgent les proves d'avaluació de la competència pendents de les Especialitats de Familiar i Comunitària i Pediatria, alhora que recorden la paralització total del desenvolupament de l'Especialitat d'Infermeria Medicoquirúrgica.