14 de març de 2011
  El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona ha elaborat un document en el que estableix les seves consideracions sobre el dret a la vaga de les infermeres i els principis bàsics que s’han de tenir en compte a l’hora de fer encaixar una possible paralització del servei amb el dret dels usuaris a rebre atenció sanitària.
   
  El document La vaga: un dret amb obligacions és fruït d’una jornada de reflexió que el Col·legi va celebrar el mes de gener de 2009, a través d’una iniciativa plantejada des de la Comissió Deontològica de la corporació professional, per analitzar el dret a la vaga i les especificitats que es donen al voltant d’aquest col·lectiu.
   
  En l’apartat de conclusions, el Col·legi recorda que el dret a la vaga, que és un dret fonamental, “s’ha d’exercir per raons d’interessos professionals” i “per millorar el servei que les infermeres presten a les persones, les famílies o la comunitat”, ja que els ciutadans són els veritables protagonistes del sistema de salut.
   
  El COIB, que considera la vaga com un “fracàs” del diàleg, assegura que abans d’arribar a aquest tipus de convocatòries “cal esgotar totes les vies de negociació” i que la pròpia ètica exigeix argumentar clarament i públicament els motius que mouen a l’acció i els valors que la fonamenten.
   
  Tenint en compte que en el cas d’una vaga sanitària i per tant d’infermeres entra en col·lisió el dret fonamental de les infermeres a convocar una vaga amb el dret dels ciutadans a rebre atenció sanitària. Per tant, és important protegir els serveis essencials a la comunitat, mitjançant l’aplicació dels serveis mínims que garanteixen que no es posa en perill la salut de les persones, segons el Col·legi.
   
  En aquest sentit, considera que la vaga és un be fonamental del treballador, que aquest por exercir quan no troba altres possibilitats de millora de les seves condicions laborals. S’exerceix individualment, es coordina col·lectivament i que requereix d’un enfocament deontològic que és imprescindible per garantir la seguretat de les persones ateses. 
   
  El document que recull aquestes consideracions incorpora també reflexions realitzades per part de diversos membres del col·lectiu infermer, però també d’experts en filosofia, dret laboral, sociologia, comunicació i representants d’usuaris, que analitzen sobre els drets i les obligacions de les infermeres i infermers a l’hora d’exercir aquest dret.
   
  Com d’altres col·lectius, les infermeres tenen reivindicacions relacionades l’exercici de la professió, com ara el tipus d’atenció que es dóna, la necessitat de recursos per garantir una bona atenció o demandes vinculades amb els seus drets laborals, ja sigui de salari, el dret al descans o els drets davant dels acomiadaments.
   
  Tal i com especifica la infermera Montserrat Busquets, membre de la Comissió Deontològica del COIB, la vaga “implica sempre una situació de col·lisió de drets: el dret a l’assistència de l’usuari, ciutadà o malalt amb el dret a la vaga de la infermera, ambdós reconeguts constitucionalment”.
   
  El document, que incorpora una conferència inicial de la doctora en filosofia, Begoña Román, sobre les implicacions ètiques del dret a la vaga que es va realitzar en aquella jornada de reflexió, inclou les aportacions i reflexions de cada participant, sempre des de la seva disciplina i visió professional. 
   
  Les infermeres participants, la majoria de les quals han viscut situacions de gestió o organització de convocatòries de vaga, reflexionen sobre les següents preguntes: Quins són els problemes ètics que genera una situació de vaga relacionats amb l’atenció a les persones? Quins són els criteris per establir els serveis mínims que garanteixen que la vaga no tingui repercussions negatives en la cura de les persones?
   
  Feu clic aquí per accedir al document La vaga: un dret amb obligacions, de la Comissió Deontològica del COIB.