23 de desembre de 2011
  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona recomana a les infermeres portadores del Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH) o dels virus de les hepatitis B o C que s’abstinguin de realitzar pràctiques invasives que poden suposar un contacte amb la sang o una ferida oberta per evitar contagiar als usuaris i protegir-ne la seguretat.
   
  Aquesta és una de les principals recomanacions del document que ha elaborat el COIB per tal d’orientar l’actuació de les infermeres portadores d’aquests virus, garantir la protecció de la salut de les persones ateses i també per protegir els drets dels professionals, evitant que siguin exclosos innecessariament de la seva activitat.
   
  El contagi d’usuaris per part d’infermeres portadores es pot produir en quiròfans, sales de part, àrees d’atenció o a les urgències dels centres sanitaris o d’atenció extrahospitalària on es practiquen tècniques invasives, en les que hi ha risc de contacte entre la sang d’un professional de la salut i els teixits o la ferida oberta de la persona a la qual atén.
   
  La infermera portadora s’ha d’abstenir de realitzar aquestes pràctiques per protegir la seguretat dels ciutadans, i acomplir l’article 9 del Codi d’Ètica, que recorda l’obligació de protegir els drets de l’usuari dins dels límits de la seva competència i també la seva vulnerabilitat.
   
  Totes les infermeres han d’aplicar les precaucions estàndard (rentat higiènic de mans, utilització de guants i d’equips de protecció individual, etc.) per evitar la transmissió d’infeccions.
   
  Aquest informe, ha estat elaborat per infermeres expertes en control d’infeccions, responsabilitat professional, ètica i deontològica i prevenció de riscos laborals.
   
  Creació d’un servei d’assessorament per a infermeres infectades
   
  Per tal d’assessorar a les infermeres afectades per aquesta situació i també els centres de salut, el Col·legi ha creat la Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus transmissibles per sang (CAIIV). Es tracta d’un òrgan de suport per a les infermeres portadores, que també avaluarà la situació d’aquestes professionals respecte a la pràctica professional.
   
  Actualment aquesta comissió està integrada per l’Associació Catalana d’Infermeria per al Control de la Infecció (ACICI), l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL) i un membre de la Junta de Govern del COIB. Té el suport de la Societat Catalana Balear d’Infermeria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
   
  Les decisions que prengui aquesta comissió, que en tot moment vetllarà per protegir la confidencialitat de la informació, es comunicaran directament al professional afectat i seran vinculants per aquesta infermera. Està previst que incomplir les mesures preventives es consideri una falta deontològica.
   
  Feu clic aquí per a consultar el document.