30 de juliol de 2015

Aquest document del COIB recull en 10 punts quins són i han estat aquest últims quatre anys els criteris d’actuació de la corporació davant un dels eixos estratègics bàsics de la professió infermera.

El Col·legi ha posat a disposició del col·lectiu professional i de la ciutadania el seu “Decàleg d’actuació per a la visibilitat infermera”. Un document que recull en 10 punts quins són i han estat aquest últims quatre anys els criteris d’actuació de la corporació davant un dels eixos estratègics bàsics de la professió infermera:  Posar en valor els arguments i característiques de la pròpia disciplina per fer del tenir cura una autèntica revolució, capacitar la persona per prendre les seves pròpies decisions i convidar al sistema a preocupar-se tant de salut  com de la malaltia. Essent aquesta  la principal competència de la infermera, les professionals i, per definició, el Col·legi que les representa, han de saber explicar què fan i perquè, fer visible l’aportació infermera a la societat basant-se en allò que realment té interès per a l’usuari i utilitzant els mecanismes i eines adients per fer-ho amb responsabilitat.

Decàleg d’actuació per a la visibilitat infermera