3 de juny de 2006

    La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, reunida en sessió extraordinària el dia 3 de març de 2006, referma i reitera la seva preocupació davant la situació actual de vaga indefinida d’una part de les infermeres de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

    Aquesta Junta, en compliment de les funcions que legalment té encomanades, considera un exercici de responsabilitat apel·lar a les instàncies que tinguin capacitat resolutiva per trobar, el més aviat possible, una solució satisfactòria.

    Per aquest motiu, el Col·legi vol manifestar, especialment als directament afectats, la plena disponibilitat de les seves assessories especialitzades per tal de contribuir a la resolució del conflicte.

    El Col·legi, com a representant dels interessos professionals de totes les infermeres col·legiades, reitera que situacions d’aquesta naturalesa s’afegeixen a d’altres, ja denunciades per aquesta corporació, que evidencien la deficiència de les condicions de l’exercici de la professió infermera, i que afecten tant als professionals com a la garantia de poder mantenir la qualitat de les cures infermeres que s’ofereixen als usuaris.