11 de juliol de 2007

    Ateses les nombroses consultes arribades a aquesta corporació professional en relació a la competència de la infermera en l’extracció dels taps de cerumen, el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) ha demanat a l’Assessoria de Responsabilitat Professional d’aquesta corporació que informi a col·legiades i col·legiats sobre la pertinença de la realització d’aquesta tècnica per part de la infermera així com dels requisits que s’han d’acomplir per poder considerar que s’ha realitzat de forma correcta.