dimarts 19 d’octubre 2021
Inscripció oberta
Inscripció oberta
del  dilluns 03 de maig 2021
fins el  diumenge 19 de setembre 2021

4 hores/setmanals

virtual

Si

Membres de SECPAL / ALCP 50 €

 

Participa en aquesta trobada interdisciplinar de professionals debatent sobre les necessitats, prioritats i reptes de les Cures Pal·liatives. Tot i amb les dificultats i limitacions que ens imposa la situació actual creiem que cal continuar avançant amb il·lusió en una estratègia global de desenvolupament de la nostra disciplina. Per a això hem dissenyat unes jornades amb un programa que, a partir de diverses experiències internacionals i locals, abordi aspectes organitzatius, formatius, investigadors i clínics des d'una perspectiva multidisciplinària. En aquests moments de canvi es reitera el compromís de les Cures Pal·liatives amb una atenció integral i centrada en la persona conjugant els valors humans dels seus professionals amb uns rigorosos fonaments tècnics

Per més informació clica aquí