dimarts 22 de juny 2021

de 13,00 a 14,30 hores

online

Aquest webinar està adreçat a professionals de l'àmbit de la medicina rehabilitadora, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs, neuropsicòlegs, logopedes, treballadors socials i  professionals de la infermeria i la medicina, que desenvolupin la seva tasca en l'àmbit del dany cerebral adquirit i la dependència 

Per més informació i per inscriure't clica aquí