dimecres 06 d’octubre 2021
  Inscripció oberta
  Inscripció oberta
  del  divendres 10 de setembre 2021
  fins el  dimecres 06 d’octubre 2021

  de 18,00 a 19,30 hores

  S’utilitzarà la plataforma Zoom.

  Si

  25 €

  Fa uns mesos es va aprovar la Llei 8/2021, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Aquesta nova normativa suposa un avenç importantíssim en matèria de la preservació dels drets de les persones amb discapacitat, en adaptar-se a les directrius de la Convenció internacional dels drets de les persones amb discapacitat fet a Nova York el 13 de desembre de 2006, en el que s’establia que els governs reconeixeran que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb els altres, en tots els aspectes de la vida, així com preveu que els governs adoptaran les mesures pertinents per proporcionar accés a les persones amb discapacitat el suport que puguin necessitar en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

  En aquest webinar donarem a conèixer el nou marc jurídic legal i procedimental a aquells professionals que, dins el seu àmbit d’activitat professional es trobin en contacte amb persones amb alteració de la seva capacitat d’obrar i analitzarem els canvis més significatius que suposa l’entrada en vigor d’aquesta normativa i els efectes pràctics amb els que ens trobarem a partir d’ara. 

  La sessió la portarà a terme l’advocada Olga Soler, especialista en dret civil i sanitari.

  Per accedir a tota la informació del webinar clica aquí