dimecres 27 de novembre 2019

    de 15,30 a 18,00 hores

    Escola Superior d’Infermeria del Mar Dr. Aiguader, 80 -  08003 Barcelona

    Incripció gratuIta

    Per més informació clica aquí