dimecres 15 de setembre 2021

  de 10,00 a 12,00 hores

  online

  Si

  L’expressió “gestió positiva de conflictes” avarca conceptes, tècniques i procediments enfocats tant a la prevenció com a la gestió d’aquests i del malestar que comporten, sense deixar de costat la consideració de les conductes disfuncionals que es generen en els equips. Aquestes eines no garanteixen solucions extraordinàries; tanmateix, obren vies alternatives per afrontar les situacions conflictives de manera més saludable i augmenten les possibilitats d’aconseguir resultats més satisfactoris.

  Tres sessions de 2 hores de durada, les sessions es fan de forma telemàtica, incorpora metodologies actives i promou la participació. Es fomenta l’aprenentatge a partir de la reflexió sobre la pràctica, promovent l’intercanvi de coneixements i d’experiències entre els participants.

  Dates de les sessions: 15, 22 i 29 de setembre de les 10h a les 12h

  La inscripció és a les tres sessions.

  Informació relacionada:

  INSCRIPCIÓ