dissabte 07 de setembre 2019
Inscripció oberta
Inscripció oberta
del  dilluns 29 de juliol 2019
fins el  dijous 05 de setembre 2019

de 11 a 12 hores

Campus Docent de Sant Joan de Déu                     Carrer Miret i Sans, 10 - 16 08034 Barcelona

Si

Per accedir a tota la informació fer clic aquí