dissabte 07 de setembre 2019

de 11 a 12 hores

Campus Docent de Sant Joan de Déu                     Carrer Miret i Sans, 10 - 16 08034 Barcelona

Per accedir a tota la informació fer clic aquí