dimecres 06 de juliol 2022
Inscripció oberta
Inscripció oberta
del  divendres 13 de maig 2022
fins el  dijous 30 de juny 2022

de 9,00 a 14,00 hores

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Si

X JORNADA BCN SALUT MENTAL: Promoció de bones pràctiques en temps de pandèmia: Re-evolucionem el model?