divendres 08 de novembre 2019

de 8,45 a 13,45 hores

Sala d'acts Joan Costa Roma - Hospital de Terrassa.  Ctra. Torrebonica, s/n -  Terrassa

Per més informació clica aquí