dijous 14 de gener 2021

a les 13,30 hores

online

Si
  • 14 Gener Guies per a la salut comunitària a Catalunya.
  • 11 Febrer L’experiència de Brasil.
  • 11 Març Indicadors Bàsics de salut comunitària 2020.
  • 15 Abril   Promotors comunitaris i COVID-19.
  • 13 Maig   Experiències de Astúries, Andalucia i Balears.
  • 17 Juny Experiències a Barcelona ciutat.

INSCRIU-TE!