dijous 26 de gener 2023

de 19,00 a 20,00 hores

online

Afectivitat encarnada i Interafectivitat