Les malalties relacionades amb el dolor són més comuns entre les dones mentre que les de l’aparell circulatori ho són els homes. Són els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2017 que publica Departament de Salut sobre l’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l’ús dels serveis sanitaris de la població resident a Catalunya. Els resultats estan enfocats a establir i avaluar les polítiques sanitàries del Pla de Salut de Catalunya.

Les dones catalanes fan un seguiment més adequat que els homes de la dieta mediterrània i tenen menys sobrepès

La prevalença de patir una malaltia o problema de salut crònic o de llarga durada és més elevada entre les dones que entre els homes (40,6% en dones i 34,6% en homes). A més, aquesta prevalença creix a mesura que els grups són de més edat. També és superior en les persones de classe social menys afavorida i en les que tenen estudis primaris o no en tenen.

L'enquesta recull quines són les malalties més comuns entre les dones i els homes. Els principals trastorns crònics de salut de dones i homes són, en dones, malalties de l’aparell locomotor com l’artrosi i l’artritis; malalties de l’aparell circulatori (pressió alta), migranyes o mals de cap freqüents, depressió i anèmia. En els homes, la morbiditat està relacionada amb malalties de l’aparell circulatori com la pressió alta i el colesterol elevat; malalties de l’aparell locomotor (mal d’esquena), al·lèrgies cròniques i depressió.

Pel què fa a la percepció de la salut a Catalunya, és pitjor a mesura que els grups són de més edat, en les persones de classe social menys afavorida i entre les que tenen nivells d’estudis més baixos.

Les dones fan un seguiment més adequat que els homes de la dieta mediterrània (65,3% respecte el 56,6%). Aquest seguiment augmenta amb l’edat i és més elevat entre les persones de la classe social més benestant i entre les que tenen estudis universitaris.

La meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes: el 34,5% té sobrepès i el 14,9% obesitat. El sobreprès afecta menys les dones (26,5%) que els homes (42,3%) i augmenta amb l’edat. El nivell d’activitat física saludable és inferior en dones (78,5%) que en homes (82,8%).El consum de tabac (diari i ocasional) és inferior en dones que en homes. 9 de cada 10 dones de 50 a 69 anys es fa periòdicament una mamografia i 3 de cada 4 dones de 25 a 64 anys, una citologia vaginal.

Les persones amb un nivell d’estudis més alt tenen, en general, millors comportaments de salut. També es recull que un nivell d'estudis superior està més relacionat amb un bon estat de salut que pertànyer a una classe social més afavorida.

Consulta els resultats complets de l’enquesta de salut de Cataluya (ESCA).