Dimecres es va celebrar I Fòrum de Diàleg Professional convocat pel Departament de Salut amb prop d’un centenar de professionals de la salut, entre les quals s’ha comptat amb el COIB i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, amb l’objectiu d’abordar les principals necessitats del sector i dels professionals. Els quatre reptes identificats fan referència a revertir el dèficit d’infermeres, l’atenció primària, el territori i la coordinació entre la planificació sanitària i universitària.

La cimera de les professions sanitàries reconeix la manca d’infermeres com un dels principals problemes del sistema de salut

Sota el lema “Construïm la salut del futur”, la cimera ha comptat amb prop d’un centenar de professionals del sector de la salut, representants de col·legis professionals, entitats d’usuaris, societats científiques, organitzacions sanitàries i docents, sindicats i representants del Departament de Salut que han identificat les grans necessitats del sistema sanitari públic català que es pretenen abordar durant el proper any. S’inicia així un procés que culminarà en un any i que acordarà un diagnòstic, la identificació de més objectius que se sumaran als ja identificats, una altra reunió d’impuls d’accions prevista pel febrer i treballs específics per trobar solucions, i una reunió final.

Un dels propòsits presentats pel Departament al fòrum és treballar per reduir el dèficit d’infermeres catalanes. La Consellera Alba Vergés va admetre que Catalunya segueix amb una ràtio allunyada de la xifra que marca l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) amb 6,09 per cada 1000 habitants al 2017, quan els estàndards europeus són de 9. Durant el fòrum també s’ha remarcat la necessitat de reconèixer les especialitats infermeres: el 92% de les infermeres catalanes no tenen reconeguda cap especialitat.

El segon repte fixat durant el fòrum tracta l’atenció primària. La Consellera ha reconegut que ha de fer-se més atractiva i que cal afavorir que més metges es vulguin formar en aquesta especialitat. En tercer lloc, un nou repte serà establir mesures per garantir una distribució equitativa dels especialistes a tot el territori, més enllà de l’increment del nombre de places de formació sanitària especialitzada. L’últim repte fa relació a la planificació universitària i té per objectiu coordinar millor les universitats amb l’assistència primària.

Vergés ha remarcat que aquest diagnòstic està obert i que s’anirà enriquint, precisant i consensuant en diverses etapes i a través de diferents grups de treball que funcionaran de forma coordinada.